Fundusze Europejskie

ue.jpg

Przedsiębiorstwo Handlowe Arkadiusz Skórski  prowadzi projekt pod nazwą Inteligentny Rozwój w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi 246.450,51 zł

Projekt ma za zadanie utrzymanie prowadzonej działalności na rynku transportowym  w Polsce i na terenie Unii Europejskiej poprzez regulacje bieżących zobowiązań m.in. pokrycie opłat za zakup paliwa ,materiałów oraz wszelkich usług związanych z działalnością.

Wsparcie  określonym wyżej dofinansowaniem pozwoli na szybkie i rzetelne wykonywanie naszych usług i bezpieczne odbudowanie pozycji naszej firmy.